POLISI BLOGPolisi Penafian
Blog Rina Kifli ini menghasilkan kandungan atau post berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemilik blog. Pemilik blog memuatkan kandungan yang sahih, maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi topik yang dibincangkan. Namun, pendapat penulis tidak semestinya tetap.
Bagi masalah dan kes tertentu, Pemilik blog berhak menapis, menyekat atau memadam sebarang komen yang dikemukan oleh pihak lain tanpa sebarang notis jika komen tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemilik blog.  Antara Komen yang dimaksudkan adalah seperti:

Komen yang mengandungi kandungan spam
Komen yang mengandungi kata-kata kesat/cacian/kotor/lucah
Komen yang mengandungi kata-kata yang menyentuh sensitiviti pihak lain
Komen yang mengandungi kata-kata yang menyerang pihak lain
Pemilik blog tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung sebarang liabiliti ke atas mana-mana komen/pandangan/catatan yang dikemukan pihak lain menerusi blog ini.
Sebarang liabiliti adalah atas tanggungjawab pemberi komen tersebut.

Hak cipta terpelihara
Anda tidak boleh mengeluarkan mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dalam blog ini dalam apa jua bentuk seperti elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain jika tidak mendapat izin dari pemilik blog atau jika tidak kredit kepada blog/penulis.
Polisi Pengiklanan
Pemilik blog berhak menyekat atau memadam sebarang bentuk pengiklanan tanpa sebarang notis jika iklan tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemilik blog atau undang-undang di Malaysia.
Pemilik blog tidak menanggung sebarang liabiliti atas sebarang permintaan pemulangan wang disebabkan pengiklanan dalam blog ini.

0 Ulasan